VA365 med Br. Stenskjær AS og Arnkværn Miljø og Renovasjon AS går til innkjøp av nytt utstyr

08.20.17

Det har blitt bestilt 2. biler og 2. hengere til en innkjøpskost på 10,6 millioner

En fireakslet Storkombi. Bygd med tanke på vedlikeholdsoppdrag for overvann- og spillvannsnett, sandfang, private høytrykkspyleoppdrag m.m. Bilen er levert av Norsk Scania AS, og påbygget kommer fra Botnetank AS. Bilen skal disponeres av Br. Stenskjær AS.

En ADR fireakslet Kombibil. Bygd med tanke på arbeid med oljeutskillere, privat tankrengjøring og større tankrengjøringsoppdrag for industrien eller oljeselskapene. Bilen blir levert av Norsk Scania AS, og påbygget kommer fra Korp og Sön AB. Bilen skal disponeres av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

En tre-akslet henger med tipp og åpen bakluke. Bygd for å brukes i kombinasjon med Storkombibiler på jobber hvor det blir mye sand masser eller lignende avfall. Henger er levert av Botnetank AS. Henger skal disponeres av Br. Stenskjær AS.

En tre-akslet henger tiltenkt bruk under septik tømming med lange avstander mellom arbeidssted og renseanlegg. Hengeren er bygd av Botnetank AS. Skal disponeres av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Utstyret leveres  mellom august 2017 og april 2018.

 

Skjermbilde