Rørinspeksjon i Hedmark og Akershus

Tilstandskontroll av eksisterende rørledninger

Vi kontrollerer rørledninger for å se om de må byttes ut pga. lekkasje eller at de må fornyes pga. alder. Levetiden for rør er avhengig av materialet som røret er laget av.

Kvalitetskontroll på nye rørledninger

Etter installasjon av nye rørledninger, kontrollerer vi at de fungerer som de skal og at det ikke er noe skader eller mangler.

Lokalisering av rørtrasé/kummer

Vi har utstyr for å finne ut hvor rør og kummer befinner seg under bakken.

Dokumentasjon av tette rør/fremmedvann

  • Drensvann fra bygninger, ved feilkoblinger
  • Overvann fra overflater, ved feilkoblinger, via
    kumlokk etc.
  • Grunnvannsinnlekking til avløpsledning eller kummer
  • Utlekket drikkevann til avløpsledning eller kum

Kontakt oss for rørinspeksjon i Hedmark og Akershus