Har du tette rør eller behov for å tømme en
septiktank i Hedmark eller Akershus?

Dette er våre tjenester

rortjenester

Rørtjenester

Rørinspeksjon. Tetthetsprøving. Kloring. Tining av rør.

tankrengjoring

Tankrengjøring

Nedgravd fyringstank. Drivstoff tank. Kontroll. Tetthetsprøving.

farligavfall

Farlig avfall

Oljeutskiller. Spillolje. Flytende ADR avfall. Tankrengjøring.

torrsuging

Tørrsuging

Supersuger. Sugebil. Vakuumgraver. Arbeid på Jernbane. Utgraving av kjeller. Fjerne stubbloftsleire.

Br. Stenskjær er et VA365-selskap.