Fjerning av farlig avfall i Hedmark og Akershus

Vi samler inn oljeemulsjoner, diesel, bensin, olje, spillolje, frostvæske og kjølevæske med tankbil. Vi ivaretar miljø og sikkerhet ved å utføre fjerning av avfall på en profesjonell måte.

Kontakt oss for fjerning av farlig avfall