Samarbeidsavtale med fokus på miljøet!

03.10.20

Samarbeidsavtale med fokus på miljøet!

Daglig leder i Br. Stenskjær, Anders Stenskjær, signerte torsdag 5. Mars en ny samarbeidsavtale med Enebakk kommune som strekker seg over de neste 4 årene.

Avtalen innebefatter:

  • Rørinspeksjon
  • Tømming og ettersyn av private septikanlegg
  • Tømming av sandfang
  • Høytrykksspyling

Miljøfokus

Kommunen setter høye miljømål for seg selv og sine underleverandører, og valgte derfor en løsning hvor lastebilene benytter HVO som drivstoff, som er et 100 % BIO produkt.

Vi ser fram mot et fortsatt godt samarbeid og takker for at vi sammen kan videreutvikle oss til å redusere miljøbelastningen fra vår bransje.