Fornyet tillit i Aurskog Høland kommune

12.16.22

Br Stenskjær er igjen foretrukket som samarbeidspartner med Aurskog Høland kommune i en rammeavtale som omhandler slamtømming og spyletjenester.

Det gleder oss å ha fått fornyet tillitt, sier daglig leder Bjørn Anders Stenskjær. Det er ingen selvfølge at en kommune fornyer sine rammeavtaler med samme leverandør, og vi tar det som et tegn på at vår veletablerte avdeling har levert våre tjenester i henhold til de forventninger og krav kommunen har satt til oss.

Avtalen er viktig for Br Stenskjær da dette styrker selskapets avdeling på Bjørkelangen ytterligere. Avdelingens beliggenhet fører også til at tilgjengelighet og responstid er kort på alle oppdrag. Produksjonsenhetene som er knyttet til avdelingen tilfredsstiller bestemte krav til utslipp og har EURO 6 motorer. Selskapets styringssystem er også sertifisert i henhold til kravene for miljø ISO 14001:2015 og kvalitet 9001:2015.

I tillegg til å utføre tjenester for Aurskog & Høland kommune vil også selskapet kunne bistå privatpersoner og næringslivet for øvrig med tjenester som høytrykksspyling, slamsuging, tørrsuging, tømming og kontroll av olje- og fettutskillere, rørfornying, innhenting og transport av farlig avfall og andre nærliggende tjenester.