Br. Stenskjær AS har signert en ny rammeavtale for slamtømming med Sør-Odal kommune.

12.28.18

Br. Stenskjær AS har signert en ny rammeavtale for slamtømming med Sør-Odal kommune.

Dette er selskapets nærområde og det er viktig for oss å opprettholde den tydelige tilstedeværelsen i kommunen.

Dette er en eksisterende kontrakt som blir videreført. Operatører er godt kjent i området og utstyr er tilpasset slik at oppdraget kan bli løst på best mulig måte, for sluttkunde.

Kontrakten har en maksimal ramme på fire år fra 1.1.2019.