Kontroll og tetthetsprøving av tank i Hedmark og Akershus

Nedgravde tanker av stål skal kontrolleres etter 15 år og deretter hvert 5 år. Oljetanker laget av glassfiber skal kontrolleres etter 2 år og deretter etter 30 år. Vi kommer dessverre over stadig flere tilfeller hvor tanker ikke har vært tette og det har skjedd store forurensinger i grunnen rundt huset. Ved utførelse av kontroll på tanken vil du få dokumentasjon på dagens tilstand og en anbefaling på når tanken bør fases ut eller kontrolleres på nytt.

Kontakt oss for kontroll av tank