Tømming av septiktanker og mobildoer i Hedmark og Akershus

Har du en toalettkabin på en byggeplass, en utedo på hytta eller en septiktank i hagen? Ring oss for tømming. Vi har biler kjørenes i kommunale tømmekontrakter over hele Østlandet som gjerne også vil bistå deg.

Kontakt oss for tømming av septik

Ofte stilte spørsmål om tømming av septiktank

Hva skal jeg gjøre før slambilen kommer?

Gjør tanken tilgjengelig for tømming. La det være enkelt å fremgå til tanklokket. Grav også godt rundt tanklokket slik at det er enkelt å løfte det av.

Merk septiktanken. Dette gjør at mannskapet slipper å gå rundt i hagen for å finne tanken din. Legger meldingen som du fikk i posten i en pose, og plasser den på septiktanken med en stein over. Da er det enklere for renovatøren å vite at han tømmer rett septiktank.

Se til at tilkomstveier for slambilen er fri for tre og busker. Det må være en bredde på veien som er 3,5 meter i bredden og 3,5 meter i høyden. Den som tømmer anlegget har rettighet til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømminga.

Hva skjer dersom slamtanken ikke er klar for tømming eller dersom man nekter å la den tømmes?

Dersom septiktanken ikke er tilgjengelig for tømming når septikbilen kommer, blir dette registert og regnet som utført. Dersom abonnenten med god grunn ikke klarer å gjøre tanken tilgjengelig til rett tidspunkt må han ta kontakt med slamrenovatør i god tid før tømming, slik at nytt tidspunkt kan avtales.

Tar ikke abonnenten kontakt med slamrenovatør og septiktanken ikke er klargjort, vil septikbilen kjøre videre og neste tømming blir da ved neste ordinære tømming

Hvordan kan jeg vite at septiktanken er blitt tømt?

Avvatningssytemet som slamrenovatøren benytter rensar vannet fra slammet. Dette betyr at vannet som blir avvatna i avvatningssystemet på bilen, blir ført tilbake tilbake til septiktanken. Det er derfor vanlig med en tynn hinne med slampartikler på toppen etter tømming.

Hva skal ikke kastes i toalettet?

For at du skal sikre optimal drift på din septiktank og slippe at rørgater og lignende tetter seg, er det ikke som kan og skal kastes i toalettet. Eksempel på gjenstander/partikler som ikke skal være i en septiktank;

  • Våtservietter
  • Filler
  • WC-blokker
  • Olje
  • Melk fra mjølkerom/fjøs
  • Fett

Inneholder septiktanken mye av dette, vil septikbilen ha problem med å tømme tanken på en fullverdig måte.

Avløpsproblem?

Septiktanken kan være full. Ta av lokket på septiktanken og sjekk om det er mye fast slam/masse på toppen. I så fall kontakt renovatør for å få utført tømming.

Dersom tanken ikke er full, kan det være rørene fra huset til tanken som er tette. Dette kan løses ved å få spylt gjennom rørene. Ta gjerne kontakt med renovatøren.

Dersom det er lite fall på rørene fra huset til septiktanken og det ikke er bend på innløprøret som fører avfallet ned i septiktanken, kan dette skape problem ved at utløprøret blir tettet igjen. Dette er noe man kan kontrollere selv.

Dersom huset ikke er tilkoblet kommunalt eller privat ledningnett for spillvann har septiktanken gjerne en infiltrasjonsgrøft. For dem som har infiltrasjonsgrøft er det svært viktig at septiktanken blir tømt regelmessig.

Dersom det går mye partikler ut i infiltrasjonsgrøfta kan dette tettet igjen grøftet. Dette medfører at spillvann fra septiktanken ikke blir sluppet ut og man vil få problem med septiktanken.

Dersom nivået i septiktanken står over utløprøret er dette en indikasjon på at utløprøret er tett.

Angående utforming og planlegging av infiltrasjonsgrøft er det stilt strenge krav gjennom «Forskrift om utslipp fra separate avlaupsanlegg»