Slamtømming i Hedmark og Akershus

Vi hjelper deg med blant annet:

  • Tømming av sandfang – Unngå tette utløpsrør så vannet ikke renner unna
  • Sandsluk og sandkummer – Unngå tetninger videre i overvannsrør for å få unna regnvannet
  • Tømming av fettutskiller – Unngå at fett tetter rørene.  Det er krav for hyppighet på tømming og kontroll
  • Tømming av mobildoer og septiktanker – Vi har biler kjørenes i kommunale tømmekontrakter over hele Østlandet
  • Tømming og kontroll av oljeutskillere

Kontakt oss for slamtømming