Arbeider systematisk med HMS

Vår bedrift arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vi prioriterer helse-, miljø- og sikkerhet i alle ledd, og forplikter oss til å etterleve alle myndighetskrav til internkontroll og ytre miljø.

Overordnede HMS-mål

  • Samle avfall fra industri og private uten skade for liv og helse
  • Minimalisere sykefravær og arbeide med best mulig arbeidsmiljø
  • Redusere forurensning til et minimum og være til minst mulig
    sjenanse for nærmiljøet
  • Oppfylle myndighetenes krav til bedriften
  • Sikre trygge arbeidsplasser