TV-inspeksjon med rapport

TV-inspeksjon benyttes for å påvise skader/feil på eksisterende rørsystemer, eller for sluttkontroll av nyanlegg. Hyppige tilstoppelser skyldes som oftes feil eller fremmedlegemer i rørsystemet, og dette kan enkelt avdekkes ved en inspeksjon. På den måten kan man unngå store utgifter unødig, og man kan få kartlagt hvor det eventuelt må gjøres tiltak.

Moderne teknologi innen TV-inspeksjon

Br. Stenskjær AS kan tilby det ypperste innen inspeksjonsteknologi innen vann og avløp. I 2012 gikk vi til innkjøp av en "TV-bil", levert av Ibak fra Tyskland, som fikk tilnavnet "All Inclusive" av gutta på salgsavdelingen. Bilen har både ordninær kamerateknologi, og det nyseste av det nye; 3D-scanning. Det vil si at vi kan utføre ordninær inspeksjon, eller satelittinspeksjon, med videoopptak i rør fra 50 mm, og helt opp til 1200 mm, som skulle holde for de fleste. Og for de som er litt mer kresne, kan vi ved hjelp av kamera-traktoren Panoramo 150, gjenskape en 3D-modell av rør fra 150 mm og oppover. Med Panoramo Si kan vi gjøre eksakt det samme med kummer. Dette betyr at etter at vi har utført en inspeksjon, vil du kunne sitte foran datamaskinen din, og manøvrere deg frem hvor enn det måtte være i rørsystemet ditt.

Rapporter

Rapportering skjer i WinCan 8, som er et program de fleste aktører på markedet bruker. Her får du en oversiktlig rapport over tilstanden til rørsystemet ditt, og operatørene er sertifiserte i RIN.

Fremkommelighet


Det er ikke alle rør som er like å lette og komme til. Kanskje du har en hytte som ligger langt fra veg, eller du har noen rør som skal filmes på et anleggsområde? Vi har løsningen! Me en Polaris 800 6x6 og en mobil løsning, kan vi filme rør fra 50 mm til 600 mm.