Trykktesting

 Vi utfører også trykktesting av vannledninger, desinfisering og pluggkjøring, samt tetthetsprøving av avløpsledninger.

I skrivende stund har vi kontrakt i samarbeid med Arnkværn Miljø og Renovasjon, med Hamar Kommune, som går ut på at vi tar oss av all sluttkontroll på nyanlegg for Hamar Kommune.