Vi har den kommunale slamtømmingen i Nord-Odal, Sør-Odal, Nes, Skedsmo, Nittedal, Eidsvoll, Kongsvinger, Fet, Sørum og Nannestad kommune. I tillegg hjelper vi også andre kommuner ved behov.


Vi bistår også på helg, om du får problemer.

Vi håndterer det meste:

  • Tømming av slam og septik
  • Tømming av fettavskillere
  • Tømming av sandfang
  • Tømming av dreneringskummer
  • Tømming av gatesluk
  • Spyling av drenering
  • Spyling av tette avløp
  • TV-inspeksjon av alle typer avløp