Skedsmo

Kontaktinformasjon for bistand i SKedsmo kommune
Slamtømming 975 45 100
Høytrykkspyling 950 12 500
TV-bil 974 85 027
Maskiner 908 78 201
Langtransport 908 78 201
Krokløfter 908 78 201