Sørum

Kontaktinformasjon for bistand i Sørum kommune
Slamtømming
975 45 100
Høytrykkspyling

950 12 500
TV-bil
974 85 027
Maskiner
908 78 201
Langtransport
908 78 201
Krokløfter
908 78 201