Nord-Odal

Kontaktinformasjon for bistand i Nord-Odal kommune
Slamtømming 911 55 151
Høytrykkspyling 906 15 431
TV-bil 974 85 027
Maskiner 908 78 201
Langtransport 908 78 201
Krokløfter 908 78 201