Nittedal

Kontaktinformasjon for bistand i Nittedal kommune
Slamtømming 975 45 100
Høytrykkspyling 906 15 431
TV-bil 974 85 027
Maskiner 908 78 201
Langtransport 908 78 201
Krokløfter 908 78 201