Nes i Akershus

Kontaktinformasjon for bistand i Nes i Akershus kommune
Slamtømming 906 15 429
Høytrykkspyling 906 15 429
TV-bil 974 85 027
Maskiner 908 78 201
Langtransport 908 78 201
Krokløfter 908 78 201