Avløpsproblemer? Vi hjelper til ved:
  • Åpning av tette rør
  • Rengjøring av rør
  • Tining av frosne rør
  • Rengjøring av ferister
  • Spyling/vasking av plasser/uteareal.

Vi har fire biler med spyling, noe som gir god kapasitet.

Vi åpner tette rør med effektiv spyleredskap og riktige dyser.

Vi arbeider med alle typer rør med diameter fra 2,5 cm opp til til 120 cm.

Avløp - drenering - vann - trommer - stikkrenner - vaskehaller - ferister - maskiner - asfaltdekke - betongdekke - møkkakjellere - industri - m.m